Lef hebben

Een manager merkte dat hij zijn team niet mee kreeg. Ze zeiden ‘ja’ maar deden ‘nee’.

Ik creëerde met het team een ‘plek der moeite’: ruimte voor reflectie en dialoog. Door stil te staan bij de interactie met de manager, bleek dat het team niet meer geloofde in vernieuwingen. Het voelde alsof de manager veranderingen oplegde aan het team. Een van de teamleden zei: “Het lijkt wel alsof je meer luistert naar de trends dan naar ons.” De ‘plek de moeite’ was een pijnlijke leerschool voor de manager.

Nu houdt het team twee keer per maand een ‘voeten-op-de-tafel-gesprek’ met de manager. Ze nemen dan tijd om te reflecteren en te kijken wat er nodig is. Er is ook ruimte voor de ‘vuile was’. Klachten worden nu open besproken; het team kan erom lachen er er heerst een een goede band met de manager. Er is lef nodig om stil te staan bij wie je bent en waar je staat. Loop je vast? Dan is stilstaan de eerste stap om weer vooruit te gaan.

Je talent water geven

‘Met ieder mens is er iets nieuws in de wereld gebracht, dat er nog niet was, een eerste en enig iets’

Vaak zijn we ons onvoldoende bewust van onze talenten. Onze eigen talenten zijn voor onszelf zo triviaal en gewoon dat wij het niet als iets bijzonders zien.

Er is iets paradoxaals aan talent. We bezitten het allemaal en tegelijkertijd in het moeilijk te benoemen. Om talent zichtbaar te maken en te benoemen heb je anderen nodig. Als een ander je talent benoemd lijkt het of deze ruimte krijgt en daardoor kan gaan groeien.

Het is niet automatisch zo dat je iets gaat doen met je talent. Het is belangrijk dat je een omgeving vind waar je iets kunt doen met jouw talent. Je kunt dus talent hebben die niet zichtbaar wordt in de omgeving waar jij werkt en leeft.

Voor mij betekent tekenen veel. Dit is een talent waar ik vroeger op de middelbare school complimenten over kreeg. Toch heb ik er jaren niets mee gedaan. Waarschijnlijk omdat ik vond dat ik niet goed genoeg was en niet durfde ‘tevoorschijn te schijnen’
Door de cursus ‘Zakelijk tekenen’ van die zei ‘ het hoeft niet perfect te zijn’. En Miranda Apeldoorn die zei: ‘ Waarom gebruik je je tekeningen niet online?

Zij gaven mij dat laatste duwtje wat ik nodig had. Nu teken ik elke week, het gaat vanzelf.

Het is de moeite waard te onderzoeken wat jouw talenten kanten zijn. In onze huidige samenleving is veelal de nadruk gaan liggen op het verminderen van onze tekortkomingen. Tekortkomingen zijn vaardigheden waar we niet goed in zijn en die we ons met (grote-) moeite eigen kunnen maken.

Bij mij waren het de docenten die zich bogen over mijn tekortkomingen. Mijn spelling was een ramp. Achteraf bleek het verspilde moeiten, en heeft het alleen maar frustratie, teleurstelling en onzekerheid opgeleverd.

We hebben allemaal talenten en tekortkomingen. Dit is een gegeven en maakt ieder mens uniek. Het is belangrijk onze tekortkomingen te accepteren en deze niet te bestrijden, maar ons juist te richten op onze talenten.

Het is de moeite waard te onderzoeken wat jouw talenten zijn. Hier kan ik je bij helpen stuur mij gerust een berichtje als je daar interesse in hebt.

 

talent water geven

Horizon

Dit weekend is het buiten lente geworden. Een wereld in beweging, nieuw leven.
Tegelijkertijd voelt het ook leeg en onzeker.

Wat zullen de gevolgen zijn van het Corona virus?

Kunnen we straks vanuit rust stevige besluiten maken? Besluiten die terug kijken op deze weken, waarin wij naar elkaar omkijken en zorg dragen voor de meest kwetsbare in onze samenleving?
En nu we allemaal geconfronteerd zijn met isolement, kijken we strakjes meer naar elkaar om?
Herwaarderen we het contact met onze collega’s en de gezellige praatjes bij het koffiezetapparaat?

Zelf heb ik vertrouwen en kijk uit naar een onzekere en hoopvolle horizon.
De wereld is het zelfde gebleven en tegelijkertijd is alles verandert.
Deze gedachten riep het beeld bij mij op van een vrouw in de lente die uitkijkt naar een hoopvolle en onzekere toekomst. En natuurlijk heb ik dat beeld verwerkt in een tekening.

Horizon

Leef je kernwaarden, traject voor teams of individueel

KernwaardenAls je het vertrouwen onderling of in de organisatie kwijt bent en dat wil herstellen.

Kernwaarden werken alleen als je ze ook echt inzet in de praktijk. Kernwaarden zijn als een kompas: ze geven richting bij het maken van keuzen en bij verandering. Heb je een richtingaanwijzer vanuit het hart? Dan weet je als team welke richting je op moet om je missie te volgen. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de kernwaarden. De volgende vragen komen aan bod:

• Zie je de kernwaarden van de organisatie terug in de praktijk? Zo ja: hoe en wanneer?
• Ken je de ‘uitdaging’ van de kernwaarden? Kom je deze tegen en hoe dan?
• Passen de kernwaarden van je organisatie bij je persoonlijke kernwaarden?Maak van je kernwaarden een waardevolle leidraad: het hart van de organisatie.

Verhaal uit de praktijk:

Tijdens een sessie over kernwaarden merkte ik dat deze onvoldoende leefden bij de deelnemers. Ze behandelde deze cynisch. “Het is meer versiering”, zei een van de deelnemers. Dus gingen we aan de slag met de persoonlijke kernwaarden. En wat bleek? Deze pasten bij de kernwaarden van de organisatie. Nu pas konden de deelnemers met de kernwaarden aan de slag en begrepen zij de meerwaarde ervan.

 

Meer weten?

Neem contact op!

Sta stil: rituelen voor organisaties

Open dialoogAls je merkt dat de vut uit je organisatie is en verzuim en onrust toenemen.

Om stil te staan heb je lef nodig. Als je merkt dat er zaken scheef lopen in je team, voelt iets doen beter dan niets doen. Maar als je stilstaat, kun je goed zien waar je vandaan komt. En welke richting je nu het beste kunt inslaan.
Tijdens deze sessie brengen we samen in kaart waar we staan. Wat zijn jouw uitdagingen en wat die van je team? Waar zit de eventuele pijn en het verdriet? Wat is er nodig om het vertrouwen te herstellen? Daarna richten we ons op de toekomst.

Verhaal uit de praktijk:

Tijdens een stilstaan-sessie merken kwam een manager naar me toe. Hij zei: “We moeten veel bezuinigen, en op papier is een van onze secretaresses boventallig verklaard. Maar als ik haar hier zo zie, is zij een spin in het web. Mensen vertrouwen haar, ze brengt rust in het team. Volgens mij moet ik zelf meer observeren en kijken, en dan pas een besluit nemen. Want een besluit dat logisch lijkt op papier, is dat in de praktijk soms niet.”

 

Meer weten?

Neem contact op!

Alles begint met een verhaal

Als ik op een druk station loop en al die mensen zie lopen, dan vraag ik me af, waar komen al die mensen vandaan en waar gaan zij naartoe?
Alles begint met een verhaal.
We dragen allemaal een verhaal met ons mee. Het verhaal van jouw leven. Het verteld waar je vandaan komt, waar je staat en waar je naar toe wilt. Dit geld voor individuen maar ook organisaties. Het verhaal van jouw organisatie is het verhaal van waar het voor staat, waar haar bestaansrecht en betekenis in verteld worden. Verleden, heden en toekomst komen er in samen, je oorsprong, je kracht, je ambitie en je uitdaging.
Het verhaal is een belangrijke instrument om ‘ de onderstroom’ boven te laten komen en om je kernwaarden in de bedrijfscultuur te implementeren. Het verhaal van de organisatie is ook belangrijk voor jou; wat is jouw rol in het verhaal van de organisatie waar jij voor werkt?

Mensen

Zingeving is…

Een paar jaar geleden deed ik, vanuit Swon Nijmegen, onderzoek naar zingeving als onderdeel van positieve gezondheid in Nijmegen West. Als eerste was het belangrijk een beeld te krijgen van wat zingeving voor de inwoners betekende.
We nodigde drie groepen inwoners uit.
Speciaal voor deze bijeenkomsten ontwikkelde ik een werkvorm. Hierin konden zij, naar aanleiding van een beeld, woorden geven aan wat voor hen zingeving betekend.
De eerste groep bestond uit 12 wijkbewoners.
Een van hen was een grote, norse man met prachtige handen. Hij deed wel mee, maar hij sprak niet en leek ongeïnteresseerd, en keek mij niet aan.
Toen iedereen aan het woord geweest was, bleef hij even stil en zei toen:

‘Nu weet ik wat zingeving is. Zingeving is dat bloempje wat ik onderweg tegenkwam en groeit tegen een stenen muur. Zingeving is ook dat je een rede hebt om op te staan, voor mij is dat mijn zoontje. Ik ben jaren verslaafd geweest en nu al weer wat jaartjes clean, dus zie ik mij zoon elke zaterdag. Het liefst ga ik dan met hem vissen. Daar leef ik voor, dat geeft mij leven’.

Iedereen was stil. Aan het einde liep hij naar mij toe. Gaf een hand, keek me aan en zei: ‘ ‘Dankjewel’. Ik heb hem niet meer gezien en ben hem nooit vergeten.

Zingeving is...

Waarden

Waar gaat jouw hart sneller van kloppen?
Wat zijn jouw kernwaarden?
En waar gaat het hart van de organisatie waar jij werkt sneller van kloppen?

Als het hart van de organisatie om dezelfde redenen sneller klopt als jouw eigen hart dan geeft dit energie. Als dit niet het geval is dan kost dit vaak energie.

Gedeelde waarden die overeenkomen met jouw persoonlijke waarde, bepalen in grote mate de identiteit van een organisatie. Ze zijn de drijvende kracht in het hebben van een positieve cultuur, goed samenwerken en het behalen resultaat.
Ze vormen het kompas voor het vaststellen van werkwijzen, waar aandacht aan besteed wordt, wat beloofd wordt aan medewerkers en klanten en waar de prioriteiten liggen. Kortom, organisaties met duidelijk gedefinieerde kernwaarden die leven onder haar medewerkers, presteren beter dan organisaties waar dit niet het geval is.

Kernwaarden

Kleur aan de dag geven

Dag mama’, en ze slaat haar armpjes om mijn hoofd en geeft me een zoen.
Zo begon mijn dag vandaag.
Daarna de dagelijkse dingen: opruimen, de was, to-do lijstje bijwerken snel een kopje koffie en aan het werk. Achter mijn pc.
Dan vraag ik mij af wat is de zin van dit alles?
Ik werk aan een verslag, beetje saai. Misschien wel een beetje zinloos.
Net als ik, werk jij af en toe aan dingen die een beetje saai zijn. Waar je weinig zin in hebt.
Pas als je er van een afstand naar kan kijken zie je dat het een onderdeel is van een groter geheel. Dat het als een puzzelstukje is, los zie je niet wat het stukje is maar als onderdeel van de puzzel zie je wel de betekenis ervan.
Als ik zo naar mijn saaie werk kijk, geeft het al weer wat meer zin. En als ik daarna mijn collega vertel over mijn dochtertje deze morgen moeten we lachen. Zo eenvoudig kan het zijn. Elke dag is een onderdeel van ons hele leven.
Vraag je collega’s zo af en toe aan welk stuk hij of zij werkt van het grotere geheel. Of vraag eens door wie hij of zij als eerste begroet is deze morgen. Dit soort vragen geven kleur aan de dag.

Kleur-geven-aan-de-dag

 

 

Kies je werkvorm

Open dialoogAls je merkt dat je team vastloopt en nieuwe woorden nodig heeft om elkaar weer te begrijpen en goed samen te werken.

Ik ontwerp of gebruik voor elke sessie een passende werkvorm die past bij de identiteit van de organisatie of het team. Deze werkvorm kun je daarna inzetten tijdens vergaderingen of moeilijke besluitprocessen.

Verhaal uit de praktijk:

Voor een team dat altijd direct aan de slag ging, koos ik een werkvorm waarbij de teamleden – voordat zij begonnen met hun werk – 5 minuten stilstonden. Ieder vertelde dan kort waar hij of zij die dag tegenop zag en waar hij of zij zin in had. Dit bracht rust en vertrouwen in het team.

 

Meer weten?

Neem contact op!