Lef hebben

Een manager merkte dat hij zijn team niet mee kreeg. Ze zeiden ‘ja’ maar deden ‘nee’.

Ik creëerde met het team een ‘plek der moeite’: ruimte voor reflectie en dialoog. Door stil te staan bij de interactie met de manager, bleek dat het team niet meer geloofde in vernieuwingen. Het voelde alsof de manager veranderingen oplegde aan het team. Een van de teamleden zei: “Het lijkt wel alsof je meer luistert naar de trends dan naar ons.” De ‘plek de moeite’ was een pijnlijke leerschool voor de manager.

Nu houdt het team twee keer per maand een ‘voeten-op-de-tafel-gesprek’ met de manager. Ze nemen dan tijd om te reflecteren en te kijken wat er nodig is. Er is ook ruimte voor de ‘vuile was’. Klachten worden nu open besproken; het team kan erom lachen er er heerst een een goede band met de manager. Er is lef nodig om stil te staan bij wie je bent en waar je staat. Loop je vast? Dan is stilstaan de eerste stap om weer vooruit te gaan.