Diensten en aanbod

Zingeving is de motor van motivatie. Heel wat studies tonen aan dat mensen die zin in hun werk ervaren, tevredener en optimistischer zijn en makkelijker omgaan met stress.

Als zingevingsdeskundige ga ik de diepte in. Ik denk dat we als mensen heel veel voor elkaar kunnen krijgen in het leven. Maar dat kun je niet alleen. Zeker niet als er weerstand is.
Ik kijk mee met organisaties, teams en individuen. Wat drijft je? Waar kom jij je bed voor uit? Wat wil je betekenen? Wat zijn je kernwaarden? Waar sta je voor? Waarin ben je kwetsbaar? Waarvan ga je stralen?

Voorkom verzuim en burn-out

Wil je als organisatie verzuim en burn-out een stap voor zijn? Als je werk maakt van zingeving, weten mensen waarom ze hun werk doen. Ik help organisaties zich te richten op diepere lagen, zodat collega’s zichzelf en elkaar beter leren kennen. Creëer een betere samenwerking, verlicht de werkdruk en stimuleer werkplezier.

Samen op weg

De ene organisatie is de andere niet. En ook elk team is anders. Net als elk individu. Een zingevingstraject is daarom maatwerk. De eerste stap is observeren en inleven. Wat speelt er? Na de eerste observatie bespreek ik mijn bevindingen met je. Daarna kiezen we vervolgstappen. Bijvoorbeeld:
 

 

Meer weten?

Ik vertel je met alle plezier meer over de mogelijkheden.

Kom maar langs!