Waar kom jij je bed voor uit?

Met die vraag begint zingeving.

Steeds meer organisaties en mensen zoeken zin in hun werk. Begrijpelijk: een groot deel van je leven breng je door op het werk. Wat betekent dat voor je? Welke bijdrage wil je met de organisatie leveren aan de samenleving? Aan de wereld?

Staan voor je waarden
Om de antwoorden te vinden én daar ook naar te gaan leven, heb je iemand nodig die vragen stelt. Iemand die mensen motiveert om te staan voor hun waarden – en voor die van de organisatie. Als zingevingsdeskundige ga ik de diepte in om het beste in je organisatie naar boven te halen.

Begin meteen goed
Hoe creëer je ruimte voor wat de organisatie, teams en mensen echt drijft? Wat goed werkt als eerste stap, is een observatie. Ik kom kijken. Ik observeer. Daarna deel ik mijn bevindingen. De eerste observatie is vrijblijvend. Interesse?

Graag, kom maar langs!

Ik heb Madelinde Kranz in de periode dat we hebben samengewerkt leren kennen als een kundig, betrokken en creatieve professional! Haar benadering van een werkveld/ontwikkeling en of problematiek is vernieuwend zowel wat betreft inzichten maar ook in haar pakkende vormgeving.(illustraties) Madelinde is als zingevingsdeskundige door haar deskundigheid (kennis van zaken) in combinatie met een zeer creatieve aanpak tevens een vernieuwer en aanjager voor haar werkveld!

Gidie Ritzerveld, Eigenaar van Ritzerveld Management en Coaching

Madelinde Kranz werkte bij Sterker sociaal werk als bedrijfs-geestelijk verzorger. Als geen ander beheerste zij de kunst om de zinvragen van medewerkers te verstaan die opkwamen doordat het werkveld in korte tijd drastisch veranderde (transitie sociaal domein). Het contact met Madelinde bood mensen inzicht in zichzelf, gaf kracht om het vol te houden, en moedigde aan het onbekende open tegemoet te treden. Daarnaast adviseerde Madelinde, op basis van haar gesprekken met medewerkers, het management over de doorontwikkeling van de organisatie. Aansluiting zoeken bij de drijfveren van mensen was daarbij altijd haar brandpunt.

Michiel Wisse, Manager Innovatie en Ontwikkeling bij Sterker sociaal werk

Mijn medewerkers zijn de motor van een goed lopende praktijk. Met Madelinde onderzocht ik welke stappen wij konden zetten om iedereen te laten werken vanuit zijn talent. We hebben deze kennis in de praktijk gebracht en hebben met Madelinde een goed lopend en zelf organiserend team ontwikkeld. Zij deed vanuit haar opleiding: ‘ Werkgelukdeskundige’ onderzoek in onze praktijk. Dit gaf ons een helder inzicht, vertrouwen en antwoorden op hoe wij met zogenoemde ‘weeffoutjes’ om moeten gaan.

Carlos Grandez Rodriguez, Tandarts en praktijk eigenaar PerlaDent

Madelinde inspireert en verbindt. Ze staat voor inhoud en nodigt mensen uit om dieper te luisteren naar zichzelf en naar elkaar. Ze is positief waarderend en tegelijkertijd open om te zien waar het anders moet of kan. Samenwerken met Madelinde geeft energie en plezier!

Janine Meeuwsen, Coördinator Ruimte voor Anders Zijn

Madelinde geeft al een aantal jaren ethieklessen aan de HAN-opleiding Logopedie. Dat doet ze met veel passie en betrokkenheid. Ze zorgt er steeds voor aan te sluiten bij de belevingswereld en beroepspraktijk van onze studenten. Hele waardevolle lessen vinden ook de studenten.

Mariel Derksen, Docent Logopedie Hogeschool Arnhem Nijmegen

Ik werkte met Madelinde samen aan een nieuwe, waardengedreven visie voor een gezamenlijke klant: een organisatie voor sociaal werk. De uitgangspunten waren de gedeelde waarden van medewerkers. Zelden heb ik iemand zó goed en onbevooroordeeld zien luisteren als Madelinde. Ook weet ze een heldere, gedragen rode draad te vinden als basis voor haar advieswerkzaamheden.

Stephan van Ummelen, waardengedreven.nl