Een boom die traag groeit waait niet snel om

Als we problemen willen oplossen binnen een organisatie wordt de oplossing vaak in groei gezocht. Vooruitgang willen is normaal en groei is goed. Maar te snel groeien niet. Bomen die trager groeien leven langer en waaien tijdens een storm minder snel om. Trager betekent niet de vooruitgang stoppen. Stilstaan is geen stilstand. Het is in tijden van storm en het oog van de orkaan gaan staan, om zo te zien waar je staat en waar je naartoe wilt.

Zo herinner ik mij een team wat was vastgelopen. Ik vroeg hen wat zij nodig hadden zodat zij weer verder konden. Zij antwoordden: ‘Even geen veranderingen meer’. Dus gingen we met elkaar aan de slag om te zien wat er al was. Welke krachten bezat het team, en welk talent? En wanneer werkte zij met plezier samen?
Zo veranderde het team zonder te veranderen, maar door stil te staan en te zien wat zij in huis hadden.

Boom

 

Een andere stap te zetten

Tijdens een teamoverleg welke ik begeleide, begon ik met de vraag: ‘Hoe zit je er nu bij? Deze vraag maakte een hoop los. Een van de deelnemers kwam naar mij toe en zei:’ Door alles wat er is besproken is er iets in mij wakker geschud. Ik geef mijn werk een 5, ik gaf de organisatie daar de schuld van. Maar ik geloof dat ik ander werk ga zoeken’.

Hij deelde dit met zijn collega’s. Hoewel zij nu een gewaardeerde collega moeten missen, is het team opener geworden en zijn zij zich meer bewust hoe belangrijk het is om te werken vanuitĀ  ’t hart. En dat ’t belangrijk is voor om dit met elkaar te bespreken. Zelf was ik ontroerd, er is moed voor nodig een andere stap te zetten dan dat anderen van jou verwachten!

Een andere stap zetten

Ga succesvol verder: stevige verankering van de (her)ontdekte zin in je organisatie

Open dialoog
Alleen als je weet waar je vandaan komt, kun je goede besluiten nemen voor de toekomst.
Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar de wortels en het fundament, om van daaruit een stevig toekomstperspectief te schetsen.

Verhaal uit de praktijk:

Tijdens een fusie spraken we eerst over de wortels van de organisatie. Zo kwamen we op de kracht en de uitdagingen. Maar ook op trots, omdat de organisatie al zoveel moeilijkheden had overleefd. De sessie gaf veel informatie om de missie en de kernwaarden te beschrijven.

 

Meer weten?

Neem contact op!