Voer de open dialoog, traject voor organisatie en teams

Open dialoogHerstel het samenwerken, de openheid en het vertrouwen in elkaar.

Door in gesprek te gaan over wat werk waardevol maakt – voor jou en je collega’s – krijg je helder inzicht in elkaar. In de open dialoog komen thema’s aan bod als werkplezier, talent, kracht en kunde. Vaak weten mensen onvoldoende van elkaar en van zichzelf. Heb je meer inzicht in elkaar? Dan kun je elkaar beter begrijpen en ondersteunen. Je werkt beter samen en neemt makkelijker besluiten.

Verhaal uit de praktijk:

Een verpleegkundige werd bijna altijd ziek, een week voordat zij op vakantie ging. Pas toen het team met elkaar in gesprek ging, bleek dat zij last had van perfectionisme. Ze werkte harder dan ze aankon en thuis had ze zorgen om haar broer en haar dochter. Daardoor was ze al uitgeput voordat haar vakantie begon. Het was voor haar een opluchting dit uit te spreken. Haar collega’s konden er rekening mee houden: ze lieten haar voortaan meer werk doen waar ze energie van kreeg. Deze verandering kwam ten goede aan het hele team.

 

Meer weten?

Neem contact op!

Leef je kernwaarden, traject voor teams of individueel

KernwaardenAls je het vertrouwen onderling of in de organisatie kwijt bent en dat wil herstellen.

Kernwaarden werken alleen als je ze ook echt inzet in de praktijk. Kernwaarden zijn als een kompas: ze geven richting bij het maken van keuzen en bij verandering. Heb je een richtingaanwijzer vanuit het hart? Dan weet je als team welke richting je op moet om je missie te volgen. Tijdens deze sessie gaan we aan de slag met de kernwaarden. De volgende vragen komen aan bod:

• Zie je de kernwaarden van de organisatie terug in de praktijk? Zo ja: hoe en wanneer?
• Ken je de ‘uitdaging’ van de kernwaarden? Kom je deze tegen en hoe dan?
• Passen de kernwaarden van je organisatie bij je persoonlijke kernwaarden?Maak van je kernwaarden een waardevolle leidraad: het hart van de organisatie.

Verhaal uit de praktijk:

Tijdens een sessie over kernwaarden merkte ik dat deze onvoldoende leefden bij de deelnemers. Ze behandelde deze cynisch. “Het is meer versiering”, zei een van de deelnemers. Dus gingen we aan de slag met de persoonlijke kernwaarden. En wat bleek? Deze pasten bij de kernwaarden van de organisatie. Nu pas konden de deelnemers met de kernwaarden aan de slag en begrepen zij de meerwaarde ervan.

 

Meer weten?

Neem contact op!

Sta stil: rituelen voor organisaties

Open dialoogAls je merkt dat de vut uit je organisatie is en verzuim en onrust toenemen.

Om stil te staan heb je lef nodig. Als je merkt dat er zaken scheef lopen in je team, voelt iets doen beter dan niets doen. Maar als je stilstaat, kun je goed zien waar je vandaan komt. En welke richting je nu het beste kunt inslaan.
Tijdens deze sessie brengen we samen in kaart waar we staan. Wat zijn jouw uitdagingen en wat die van je team? Waar zit de eventuele pijn en het verdriet? Wat is er nodig om het vertrouwen te herstellen? Daarna richten we ons op de toekomst.

Verhaal uit de praktijk:

Tijdens een stilstaan-sessie merken kwam een manager naar me toe. Hij zei: “We moeten veel bezuinigen, en op papier is een van onze secretaresses boventallig verklaard. Maar als ik haar hier zo zie, is zij een spin in het web. Mensen vertrouwen haar, ze brengt rust in het team. Volgens mij moet ik zelf meer observeren en kijken, en dan pas een besluit nemen. Want een besluit dat logisch lijkt op papier, is dat in de praktijk soms niet.”

 

Meer weten?

Neem contact op!

Kies je werkvorm

Open dialoogAls je merkt dat je team vastloopt en nieuwe woorden nodig heeft om elkaar weer te begrijpen en goed samen te werken.

Ik ontwerp of gebruik voor elke sessie een passende werkvorm die past bij de identiteit van de organisatie of het team. Deze werkvorm kun je daarna inzetten tijdens vergaderingen of moeilijke besluitprocessen.

Verhaal uit de praktijk:

Voor een team dat altijd direct aan de slag ging, koos ik een werkvorm waarbij de teamleden – voordat zij begonnen met hun werk – 5 minuten stilstonden. Ieder vertelde dan kort waar hij of zij die dag tegenop zag en waar hij of zij zin in had. Dit bracht rust en vertrouwen in het team.

 

Meer weten?

Neem contact op!

Ga succesvol verder: stevige verankering van de (her)ontdekte zin in je organisatie

Open dialoog
Alleen als je weet waar je vandaan komt, kun je goede besluiten nemen voor de toekomst.
Tijdens deze sessie gaan we op zoek naar de wortels en het fundament, om van daaruit een stevig toekomstperspectief te schetsen.

Verhaal uit de praktijk:

Tijdens een fusie spraken we eerst over de wortels van de organisatie. Zo kwamen we op de kracht en de uitdagingen. Maar ook op trots, omdat de organisatie al zoveel moeilijkheden had overleefd. De sessie gaf veel informatie om de missie en de kernwaarden te beschrijven.

 

Meer weten?

Neem contact op!