Wat maakt je werk waardevol?

Een maatschappelijk werker voelde zich niet meer thuis in haar organisatie, nadat die een nieuwe naam en identiteit had gekregen. Ze wist niet meer goed wat ze moest doen en zocht al ander werk.

Ik ging samen met haar op weg om te onderzoeken wat haar werk waardevol maakte en waar haar pijn zat. Zo konden we op een andere manier kijken naar haar werk. Uiteindelijk besloot de maatschappelijk werker om te blijven werken voor de organisatie. Die beslissing maakte ze vanuit haar hart. Ze ging zich meer richten op cliënten en minder op het bestuur.

Nu haalt ze weer voldoening uit haar werk, omdat ze heeft stilgestaan bij belangrijke vragen. ‘Wat zijn je talenten?’ ‘Wat houdt je tegen?’ ‘Wat motiveert je?’ Ik kijk mee als mensen op een kruispunt staan.