Team op koers

Een heel team was opgenomen in een nieuwe organisatie. Er heerste onvrede en door volle agenda’s werd langs elkaar heen gewerkt. Ik werd gevraagd om te onderzoeken wat de reden was van de onrust.

Door tijd te nemen voor elkaar en vragen te stellen – ‘Hoe zit je er nu bij?’ ‘Wat maakt het werk waardevol voor jou?’ – werd duidelijk dat er te weinig tijd was genomen om afscheid te nemen van de laatste werkgever. De teamleden wist niet meer wat de gezamenlijke kernwaarden waren in de nieuwe organisatie. Na een aantal sessies wisten ze weer waar ze voor stonden, zodat ze opnieuw een koers konden bepalen.

Vanuit de nieuwe koers heeft het team weer ruimte voor creativiteit en voor elkaar. Elk team heeft een eigen identiteit en kernwaarden. Als je die kent, kun je met elkaar gaan ontdekken wat energie geeft en waar uitdagingen liggen.