Fundament voor nieuwe waarden

Twee welzijnsorganisaties gingen fuseren. Ik werd gevraagd om de kernwaarden op te halen uit beide organisaties. Samen met een aantal medewerkers organiseerde ik een grote bijeenkomst. Daarin stonden vragen centraal als: ‘Wat neem je mee?’ ‘Wat wil je achterlaten?’ ‘Welke drie kernwaarden zijn voor jou belangrijk?’ Met de antwoorden legden we een eerste fundament voor nieuwe kernwaarden.

Stap twee was: de precieze inhoud van de kernwaarden bepalen. Alle medewerkers van beide organisaties konden daarover meedenken. In open brainstormsessies, op een online forum, in een ruimte met post-its en tijdens diepte-interviews. Zo kregen we de identiteit van de organisatie boven tafel.

Alle medewerkers zijn betrokken bij het proces. Daarom weet iedereen nu waar de nieuwe organisatie voor staat, wat de kernwaarden zijn en wat de bijbehorende uitdagingen zijn. Leef je kernwaarden.