Stephan van Ummelen, waardengedreven.nl

Ik werkte met Madelinde samen aan een nieuwe, waardengedreven visie voor een gezamenlijke klant: een organisatie voor sociaal werk. De uitgangspunten waren de gedeelde waarden van medewerkers. Zelden heb ik iemand zó goed en onbevooroordeeld zien luisteren als Madelinde. Ook weet ze een heldere, gedragen rode draad te vinden als basis voor haar advieswerkzaamheden.